Myomda Tedavi Nedir?

“Myoma uteri” denilince birincil tedavi olarak akla hemen cerrahi tedavi gelse de bu her zaman doğru değildir. Çünkü her myom operasyon gerektirmez. Bazı myomlar takip edilebilir. Ancak sorun yaratan ve sorunun operasyon ile giderilebileceği düşünülen myomlarda cerrahi tedavi akıllaca bir seçenek olacaktır. Bu cerrahinin şekli özellikle hasta yaşı, yarattığı sorunun  ne olduğu, myomun büyüklüğü ve yerleşimi ile belirlenir. Küçük veya makul büyüklükte subseröz myomlar genç ve doğurganlık arzusu olan hastalarda laparoskopi ile alınabilir veya yine belirli büyüklüğün altında yani yapılabilirlik  kriterlerine uygun rahim içine (kaviteye) taşan myomlar da kısırlık veya tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda histeroskopi ile alınabilir veya geçici çözüm adına traşlanabilir. Diğer sorun yaratan ve büyük myomlarda genellikle açık cerrahi yapılır ve hastanın yaşı, doğurganlık arzusuna göre myom alınması veya rahimin kısmen veya tamamen alınması yoluna gidilebilir. Tıbbi tedaviler ile, sıklıkla geçici menopoz yaratarak myom küçültülmesi cerrahi öncesi başvurulan yöntemlerden biridir ancak tek başına kalıcı tedavi olarak kabul edilmemelidir. Ayrıca son yıllarda yapıla gelen myom beslenmesinin myoma giden damarların radyolojik görüntü altında kateter ile girişimsel yolla tıkayıcı tıbbi madde ile tıkanması iyi bir alternatif yöntemdir ancak vaka seçimi titizlikle yapılmalıdır.

Prof. Dr. Gürkan ZORLU
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı