Endometriozis Ne sıklıkta görülür?

Normal poliklinikte görülen hastaların %1 ila 5’inde endometriozis düşündürecek bulgulara rastlanılıyor. Eğer hastalar birincil veya ikincil kısırlık sorunu yaşıyorlarsa bu oran %15-20’leri buluyor. Pelvik ağrı dediğimiz, bel ve kasık ağrısı olan hastalarda özellikle aşağıya vuran ağrısı olan kadınların üçte birinde endometriozise rastlanılabiliyor. Yapılan operasyonların içinde tesadüfen %10-15 vakada rastlanırken endometriozis şüphesiyle yapılan ameliyatlar toplam ameliyatların nerdeyse dörtte birini oluşturuyor. Ama kimi çalışmacılar endometriozisin hemen her kadında aslında bir potansiyel gibi var olduğunu, ancak bazı bilinmeyen faktörler etkisi ile belirginleştiğini ve semptomlar yarattığını düşünürler.